E Nöbetçi Eczaneler
Önemli Telefonlar
Önemli Telefonlar Aramak için dokunun.
Milas Kaymakamlığı
0252 512 1001
Ara
Cumhuriyet Başsavcılığı
0252 512 1004
Ara
İlçe Emniyet Müdürlüğü
0252 512 1491
Ara
İlçe Jandarma Komutanlığı
0252 512 6828
Ara
Milas Devlet Hastanesi
0252 512 1007
Ara
Türk Telekom Müdürlüğü
555 1 850
Ara
PTT Merkez Müdürlüğü
0252 512 1212
Ara
Milas Belediyesi
0252 512 1416
Ara
MUSKİ
0252 512 1198
Ara
AYDEM ( Elektrik Arıza )
444 4 186
Ara

Milas’ta Su Eylemi: Rant Uğruna Suyun Nasıl Yok Edildiği Anlatıldı

Gündem

Muğla Su İnisiyatifi (MSİ) tarafından Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin bölgedeki yeraltı su kaynaklarını kuruttuğu Muğla Su İnisiyatifi (MSİ) tarafından Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin bölgedeki yeraltı su kaynaklarını kuruttuğu ve Akbelen ormanlarını yok ettiği belirtilerek “Adaletsiz Su Tahsislerine Son Eylemi” düzenlendi

Milas Karacahisar Suçıkan Mevkiinde yapılan eyleme, Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir’den çevre örgütleri, STK’lar ve yöredeki 5 köyün vatandaşları katıldı.

Adından da anlaşılacağı gibi Şuçıkan’ın su kaynaklarının rant uğruna nasıl yok edildiğine dikkat çekildi, Bodrum’un suyunun büyük bir kısmının termik santrallere soğutma suyu olarak verilmesi protesto edildi.

“BODRUM’UN SUYU TERMİK SANTRALLERE SOĞUTMA SUYU OLARAK VERİLİYOR”
Adından da anlaşıldığı üzere, bir zamanlar zengin su kaynakları olan bir bölge idi. Suçıkan’ın güçlü kaynaklarından çıkan sular Karacahisar ve Gökçeler köyü arasındaki vadiden akarak, Hamzabey Deresini de besliyor, Milas’ın dokuz köyüne içme suyu sağlıyordu. YK Enerji’nin kömür sahalarına suyun girişini engellemek için su havzasında sondajlar yapması sonucu yüzeye yakın sular yerin derinliklerine gönderildi. Eskiden köylülerin içinde yüzebildiği, şırıl şırıl akan dereler artık kurudu. Bölgede zeytincilik, tarım artık yapılamaz hale geldi, dere yataklarında yaşam neredeyse yok oldu.
Karacahisar’ın yaşam kaynakları bir yandan Yeniköy Termik Santrali için kurutulurken, diğer yanda bölgenin kalan su kaynakları Geyik Barajında toplanarak bu santrale soğutma suyu olarak veriliyor. Geyik Barajındaki su Bodrum halkına verilmek yerine büyük bölümü şirkete tahsis edildiği için susuzluk yaşayan Bodrum’a çare olarak yine Karacahisar’ın kaynaklarına daha fazla yükleniliyor, Bodrum’a su taşımak için sondajlar yapılıyor. Akıl almaz bir kısırdöngü içinde, yeni su kaynakları oluşturmak için ekosistemleri daha da bozacak yeni projeler gündeme getiriliyor, krizden yeni rantlar oluşturmanın derdine düşülüyor.

“YARGI KARARLARINI UYGULAYIN, TERMİK SANTRALLERİ KAPATIN”
Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santralleri, 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesinin verdiği kapatma kararına rağmen faaliyetlerine devam ediyorlar. Herkesin bildiği gibi bu karar 2005 yılında AİHM tarafından da onaylanmıştır.
Bölgemizde yaşanan susuzluğun temelinde yargının verdiği kapatma kararına rağmen faaliyetlerini sürdüren termik santrallerin doğanın ve insanın yaşam hakkı olan suyu bacalarını soğutmak için kullanması, su kaynaklarını kömür çıkarmak için yok etmesi ve kirletmesi yatmaktadır. Bölgede susuzluk sorununu sözde ‘çözmek’ için havzalar arasında su transferi, desalinasyon, daha fazla yeraltı kuyusu açmak gibi aslında ekolojik krizi daha da derinleştiren girişimlerden vazgeçin. Kamu yararına olacak çözümün yolu, bölge halkının çığlığına kulak vermekten, doğanın korunmasından, adaletin sağlanmasından, hukukun işletilmesinden geçmektedir. Yargı kararını uygulayın, termik santralleri ve onlara kömür sağlayan maden ocaklarını kapatın. Bölge halkı susuzluk çekerken termik santrallere yapılan yönetmeliğe aykırı su tahsislerini iptal edin. Santrallerin işletmecilerine bizlerin vergileri ile sağladığınız teşviklere son verin. Yaşam alanlarımızı yok eden şirket sahiplerine transfer ettiğiniz kaynaklarımızla termik santrallerde, maden ocaklarında çalışan emekçilere insanca ve doğayla barışık iş imkanları oluşturun.